Wordt lid

De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving is er voor alle Nederlanders die hier wonen of werken – permanent of tijdelijk!

De leden van de vereniging kunnen aan al onze activiteiten deelnemen.  Dit is danwel gratis of tegen een gereduceerd tarief. Leden ontvangen ook vier keer per jaar ons informatieblad Onder Ons. Hierin vindt u gezellig leesvoer, en informatie over onze activiteiten. En wij onderhouden deze website.

Vele handen maken licht werk, dus mocht u actief willen worden in de vereniging of heeft u ideeën voor activiteiten? Of heeft u eerst nog vragen voordat u lid wordt?  Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

De jaarlijkse contributie is voor jongeren tot 25 jaar slechts 20 euro, voor alleenstaanden 35 euro, en voor gezinnen, paren en andere adresdelers 45 euro.

PS. In plaats van het getekende formulier met de post te sturen, mag u het ook als PDF scannen en mailen naar erik@nlvp.fr
lidmaatschap formulier

Welkom bij uw vereniging!

Het bestuur

 

 

Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission Informatique et Liberté. 

Geef een reactie