Wordt lid

De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving is er voor alle Nederlanders die hier wonen of werken – permanent of tijdelijk!

De leden van de vereniging kunnen aan al onze activiteiten deelnemen.  Dit is dan wel gratis of tegen een gereduceerd tarief. Leden ontvangen ook vier keer per jaar ons informatieblad Onder Ons. Hierin vindt u gezellig leesvoer, en informatie over onze activiteiten. En wij onderhouden deze website.

Vele handen maken licht werk, dus mocht u actief willen worden in de vereniging of heeft u ideeën voor activiteiten? Of heeft u eerst nog vragen voordat u lid wordt?  Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Eenmalige verlaging contributie 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering die plaatshad op 4 november jl. is besloten om de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging voor 2021 eenmalig met de helft te verlagen. Gedurende de corona-epidemie is het immers nauwelijks mogelijk om activiteiten te organiseren, waardoor er minder door de vereniging wordt uitgegeven dan onder normale omstandigheden.

De lidmaatschapstarieven  vanaf nu tot en met 31december 2021 luiden als volgt:

  • Gezinnen of andere samenlevingsvormen 22,50 €
  • Enkel persoon 17,50 €
  • Jongeren tot 25 jaar 10 €  

(De jaarlijkse contributie is normaal voor jongeren tot 25 jaar slechts 20 euro, voor alleenstaanden 35 euro, en voor gezinnen, paren en andere adresdelers 45 euro)

U kunt ook het inschrijfformulier invullen en sturen naar

Erik van der Most

33, rue Thiers.

60800 Crépy-en-Vallois.

Of verzenden naar erik@nlvp.fr

Welkom bij uw vereniging!

Het bestuur

Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission Informatique et Liberté. 

Geef een antwoord