Wonen in Frankrijk, verzekerd via Nederland

Guido Smoorenburg van de Fanf heeft zijn informatiebrochure bijgewerkt voor mensen die wonen in Frankrijk en een zorgverzekering hebben in Nederland.

Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet op 1-1-2006 zijn personen die een wettelijk pensioen of uitkering uit Nederland ontvangen terwijl men buiten Nederland woont in een land van de Europese Unie verplicht zich via Nederland te verzekeren. Hetzelfde geldt voor hun gezinsleden. Deze personen worden aangeduid als Verdragsgerechtigden, vallend onder de Regeling Verdragsgerechtigden. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is met de uitvoering van deze regeling belast. In Frankrijk verzorgt de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de aanspraak op zorg voor de Verdragsgerechtigden.
Bij de invoering van deze regeling zijn voor Nederlanders in Frankrijk veel problemen ontstaan. Een aantal van deze problemen kon in overleg met het ZIN worden opgelost. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden in de regeling. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen die samen met de resterende onduidelijkheden deze nieuwe versie van de Toelichting, eerder uitgebracht in 2013, noodzakelijk maakten

De brochure kan men hier Wonend in Frankrijk en verzekerd via het ZIN 2015 vinden.

Geef een reactie