Vragenlijst kiezen uit het buitenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in kaart brengen of Nederlanders die in het buitenland wonen knelpunten ervaren als zij zich willen registreren om vanuit het buitenland te stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Daarvoor verzoekt het ministerie van BZK u om mee te doen aan een korte enquête. Het invullen van de vragenlijst zal u enkele minuten kosten.
U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen en opsturen. Aan u om te bepalen wat u het prettigst vindt. U heeft de keuze uit:
1. via deze link stemmen vanuit het buitenland. U komt dan in een omgeving van onderzoeksbureau Enneüs dat voor het ministerie van BZK de online versie van de vragenlijst verzorgt.
2. door het digitaal invullen van dit invulbaar Pdf-bestand.
Na invullen stuurt u de vragenlijst per e mail naar Postbus.Verkiezingen@minbzk.nl.
3. door bijgevoegd Pdf-bestand te printen en handmatig in te vullen. Na invullen scant u de vragenlijst en stuurt u deze per e mail naar Postbus.Verkiezingen@minbzk.nl.
Desgewenst kunt u de ingevulde vragenlijst ook per post retourneren naar:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. DenB/Team Verkiezingen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Netherlands

De uitkomsten van deze enquête zal het ministerie van BZK gebruiken om na te gaan of er knelpunten zijn die een belemmering kunnen vormen voor de registratie om te kunnen stemmen vanuit het buitenland en om te bepalen of het mogelijk is die knelpunten weg te nemen.
Te zijner tijd zult u dit kunnen terugvinden in een brief aan de Tweede Kamer die dan te vinden is op www.rijksoverheid.nl.
Heeft u vragen over deze enquête of over deze e-mail/brief? Dan kunt u die stellen aan het ministerie van BZK door een e-mail te sturen naar Postbus.Verkiezingen@minbzk.nl.

Dank voor uw medewerking.

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties