Samenvatting van de ledenenquête

In 2016 besloot het bestuur om de belangstelling van de leden voor activiteiten te peilen.
Nadat bleek dat een schriftelijke enquête via onze Nieuwsbrief onvoldoende response opleverde, is na de ALV van 11 maart 2017 besloten om een telefonische enquête te houden.
De uitvoering er van heeft het bestuur toevertrouwd aan ons lid, mevrouw Olga Imbert-Saman, die zich aanbood als enquêtrice. Zij heeft met enthousiasme en doorzettingsvermogen deze grote klus geklaard. Een woord van dank voor al haar moeite èn het goede resultaat is hier dan ook op z’n plaats. De verwerking van de resultaten en de rapportage zijn verzorgd door ons bestuurslid de heer René van de Poel.
De uitslag staat ter discussie op de komend ALV in maart.
Samenvatting ledenrondvraag

Geef een reactie