Rondleiding Collectie Frits Lugt

 

Maak kennis met één van de belangrijkste privéverzamelingen oude kunst van de Fondation Custodia in Parijs.

 

Op zaterdag 16 november 2019 organiseren wij voor onze leden en eventuele introducé(e)s een bezoek aan de Fondation Custodia. Deze stichting is opgericht door expert en verzamelaar van oude kunst Frits Lugt, en is beheerder van zijn nalatenschap, bestaande uit een unieke verzameling oude kunst: tekeningen, gravures, schilderijen, brieven en manuscripten, oude boeken en miniatuur portretten, van Hollandse en Vlaamse meesters maar ook Italiaanse en Franse kunstenaars, vanaf de 15e eeuw tot begin 19e eeuw. De collectie is één van de belangrijkste privéverzamelingen oude kunst. Een groot deel hiervan is slechts toegankelijk op afspraak, onder andere vanwege de kwetsbaarheid van de werken, maar in de salons van het statige 18e eeuwse “Hôtel Turgot”, waar de Fondation Custodia is gevestigd (evenals het Atelier Néerlandais), zijn toch vele belangrijke werken te bewonderen. Onze Nederlandse gids Marijke Bertrand zal ons daarbij rondleiden en met een geanimeerde toelichting ons meenemen in de kunstwereld van Frits Lugt.

 

Frederik (Frits) Lugt, geboren in Amsterdam in 1884 en overleden in Parijs in 1970 was een Nederlandse kunstverzamelaar en grondlegger van de Fondation Custodia en het Institut Néerlandais in Parijs.

Frits Lugt interesseerde zich al vroeg voor de kunst, met name voor de werken van Rembrandt van Rijn, waarover hij een uitgebreid literatuur samenstelde.

In de periode 1901-1915 werkte hij bij het beroemde veilinghuis Frederik Muller, waar hij in 1911 ook vennoot werd. In 1915 verliet hij echter het veilinghuis en concentreerde zich vooral op het aanleggen van een eigen verzameling. In 1921 verscheen van zijn hand een standaardwerk: Les marques de collections de dessins et d’estampes waarin merken van verzamelaars en hun biografieën worden beschreven. In 1922 kreeg hij de opdracht van de Franse minister van Schone Kunsten tot het maken van een inventaris van alle tekeningen uit de Noordelijke scholen in grote Parijse instellingen; dit resulteerde in het negendelige werk Inventaire général des dessins dans les collections publiques de France, verschenen tussen 1927 en 1968.

In 1931 overleed zijn schoonvader, die een aanzienlijk vermogen naliet. Daarna vestigde hij zich met zijn gezin in Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef het gezin Lugt in Zwitserland, later in de Verenigde Staten. Na de oorlog bleek een deel van de collectie door de Duitse bezetter te zijn ontvreemd. Hierdoor aangezet bracht hij in 1947 zijn hele collectie onder in de Fondation Custodia, een stichting volgens Zwitsers recht. In 1956 kocht hij twee panden in de Rue de Lille Parijs: hij bracht er zijn kunstcollectie onder in het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot. Het pas opgerichte Institut Néerlandais werd gevestigd in het pand aan de straatkant.

Sinds het overlijden van Frits Lugt in 1970 beheert de Fondation Custodia de collectie. De Fondation Custodia organiseerde in het verleden vele tentoonstellingen met onder andere werken uit de eigen collectie in het Institut Néerlandais. Eind 2013 sloot het Institut Néerlandais, na besluit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidie stop te zetten. (Bron: Wikipedia)

 

Vandaag de dag zijn in de twee statige 18e eeuwse panden, Hôtel Turgot en Hôtel  Lévis-Mirepoix, behalve de Fondation Custodia, eveneens het “Atelier Néerlandais” en de “Terra Foundation for American Art” gevestigd. De Fondation Custodia beheert hier de Collectie Frits Lugt en zorgt tevens voor wetenschappelijk onderzoek, de uitgave van publicaties en organiseert een aantal malen per jaar tentoonstellingen van werken uit eigen bezit of uit andere gerenommeerde collecties.( zie ook: www.fondationcustodia.fr)

 

Het adres van de Fondation Custodia is :  121, Rue de Lille, 75007 Paris.

Metro 12, Assemblée Nationale.

 

Onze rondleiding zal om 11 uur beginnen en duurt tot ongeveer 12:30 uur.

Gezien de relatief kleine vertrekken in het Hôtel Turgot, kunnen er maximaal 15 personen deelnemen. Grote tassen, paraplu’s en rugzakken e.d. moet men daarom ook in de garderobe laten. De rondleiding is minder geschikt voor jonge kinderen.

 

In het Atelier Néerlandais vindt op het moment van ons bezoek een vierdaagse expositie van drie Nederlandse artiesten: Jos Verheugen (beeldend kunstenaar), Brigitte Spiegeler (poétesse en fotografe) en Roeland Verhallen (fotograaf) plaats.

Op voorstel van de organisator, kunnen wij aansluitend aan ons bezoek aan de Fondation Custodia tevens deze expositie in het Atelier Néerlandais bewonderen. De artiesten zullen aanwezig zijn om ons rond te leiden. Een mooie gelegenheid om de klassieke kunst van Frits Lugt te combineren met hedendaagse kunst.

Misschien heeft een aantal deelnemers zin om na afloop gezamenlijk te lunchen in de buurt.

 

De kosten voor deelname zijn voor NLVP-leden € 8,– en voor niet-leden € 14,–

 

Eventueel kunt u zich ook opgeven door overmaking van het bedrag op de rekening van Union Néerlandaise pour Paris et ses environs: IBAN-FR36 2004 1000 0102 8599 5V02 058 – BIC: PSSTFRPPPAR, onder vermelding van “Frits Lugt”. In dit geval tevens aanmelding per email aan rene@nlvp.fr, met vermelding van de namen van de deelnemende personen wel/niet lid.

 

Na betaling ontvangt u een bevestiging en een telefoonnummer van de organisator.

 

Let op! Het maximum aantal deelnemers is 15, dus wacht niet tot het laatste moment.

 

Contactpersoon: René van de Poel, rene@nlvp.fr