Onderzoek service BuZa voor NL in het buitenland

Onderzoek naar de ervaringen van Nederlanders in het buitenland met de dienstverlening van de Nederlandse overheid.

Graag nodigen we u uit deel te nemen aan het onderzoek naar uw ervaringen met de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Het onderzoek staat open voor alle Nederlanders in buitenland die op dit moment tenminste drie maanden in het buitenland wonen.
Onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) doet dit onderzoek op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse overheid brengt met dit onderzoek de ervaringen met haar dienstverlening in kaart. Zo krijgt zij meer inzicht in de manier waarop Nederlanders in het buitenland gebruik maken van haar diensten, wat de wensen en behoeften zijn m.b.t. haar dienstverlening en waar verbeterpunten zitten. Met de resultaten van het onderzoek wil  de overheid  haar dienstverlening beter laten aansluiten op de verwachtingen, wensen en behoeften van Nederlanders in het buitenland.

Wij willen u vragen om een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 12 minuten in beslag en is mogelijk tot 1 oktober 2018. Door het invullen van de vragenlijst helpt u de (Rijks)overheid aan waardevolle informatie!

[KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN]