Lezing Ariejan Korteweg

Het bestuur van de Club Affaires Paris-Amsterdam en het bestuur van de Nederlandse Zakengemeenschap in Frankrijk hebben het genoegen u uit te nodigen voor een gezamenlijk evenement, dat gehouden zal worden op donderdag 3 april 2014 in de residentie van de Nederlandse Ambassadeur, 85 rue de Grenelle 75007 Parijs van 18.30 tot 20.30 uur.

Wij hebben hiervoor als gastspreker de heer Ariejan Korteweg uitgenodigd, die ruim 6 jaar als correspondent voor de Volkskrant in Frankrijk heeft gewerkt. Hij heeft een boek geschreven getiteld: “Surplace, Over de ziel van Frankrijk” waarover hij een lezing zal geven.

Na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid om tegen het gereduceerde tarief van Eur 15,- een exemplaar van zijn boek te kopen. Gelieve bij aanmelding van uw aanwezigheid aan ons doorgeven of u hier belangstelling voor heeft.

Voor de organisatie van de cocktail vragen we aan de deelnemers een eigen bijdrage van €30,-, ter plaatse te voldoen.

In verband met het plannen van de catering en de beperkte ruimte is voorafgaande aanmelding per e-mail aan info@club-affaires-paris-amsterdam.fr

Geef een reactie