Heeft deze vereniging nog toekomst?

Bijeenkomst 7 november 18.30u

Brasserie Le François Coppée, 1 bld Montparnasse, 75006 Paris

De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving (NLVP) heeft een mooi verleden, waar velen met trots en soms ook wat nostalgie op terugzien.

De vereniging heeft sinds haar oprichtingsjaar 1903 mooie maar ook woelige periodes gekend, waarbij wel eens werd getwijfeld aan haar voortbestaan. Maar met voldoening constateert het bestuur dat de vereniging er nog steeds is. Ook de leden wensen een toekomst voor de vereniging zoals bleek uit de in 2017 gehouden ledenenquête.

 

Maar hoop alleen is niet voldoende.Een vereniging heeft slechts toekomst met actieve, participerende leden die bereid zijn hun steentje bij te dragen bij het organiseren van activiteiten en het vervullen van bestuurstaken. Er ontstaan binnenkort een aantal vacante bestuursfuncties en daarom doet het bestuur een dringend beroep op alle leden.

 

De huidige voorzitter, penningmeester en secretaris leggen hun functies, die zij geruime tijd hebben vervuld, neer tijdens de Algemene Ledenvergadering in voorjaar 2020. Het bestuur is daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste en inspirerende bestuursleden, die op eigentijdse wijze een bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 7 november van 18.30u-20.30u om samen van gedachten te wisselen over de toekomst van de vereniging en waar belangstelling voor een bestuursfunctie kenbaar kan worden gemaakt.

Er wordt gezorgd voor gratis drankjes.

Wij rekenen op uw komst!

 

Brasserie le François Coppée (1ste etage), 1, boulevard Montparnasse, 75006 Paris

Metro: Duroc (lijnen 10 en 13); Falguière (lijn 12)