Enquête beeld van Nederland

Bent u Nederlander en woont, werkt of studeert u al minimaal 4 maanden in het buitenland? Dan vraagt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) graag uw medewerking voor een kort online onderzoek naar uw beeld van Nederland.

Het SCP is bezig met een groot onderzoek naar de wijze waarop men naar Nederland kijkt. Wij zijn benieuwd hoe Nederlanders in het buitenland tegen Nederland aankijken nu ze enige tijd (minimaal 4 maanden) in het buitenland hebben gewoond, gewerkt of gestudeerd. Zijn er bijvoorbeeld Nederlandse vanzelfsprekendheden die in het buitenland helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn? Op deze en andere vragen zou het Sociaal en Cultureel Planbureau graag antwoorden vinden.

Via de onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Uw tijd en deelname wordt zeer op prijs gesteld!

https://scpnl.limequery.org/411745?lang=nl