Disclaimer

Privacy:
Conform de Franse wetgeving zullen persoonlijke gegevens nimmer aan derden worden doorgegeven en zijn uitsluitend bestemd voor het secretariaat van de vereniging. U heeft het recht de u betreffende gegevens op te vragen en te rectificeren. Daarvoor kunt u via de contactpagina een e-mail sturen.

Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van denederlandsevereniging.com Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
Het tegeltje logo is ontworpen door Jeroen Stam. De tulpenfoto op de achtergrond van de pagina’s komt van www.SylviaHartmann.com. De foto’s in de slideshow zijn van Arthur van der Meer.

Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie’s die gepost worden op de nieuwsdienst en de inhoud van nieuwsberichten die niet door de beheerder geschreven zijn.

Linken naar deze site:
Het is de gebruiker van denederlandsevereniging.com en www.nlvp.fr toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van denederlandsevereniging.com of www.nlvp.fr. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u dan contact op met de webmaster.

Melding van schending van privacy:
Indien U meent dat de denederlandsevereniging.com of nlvp.fr een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om de Nederlandse Vereniging daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via de contactpagina. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Geef een reactie