Bericht van het bestuur

Beste leden

In deze periode van pandemie Covid 19, zijn wij allen gebonden aan de regels met betrekking tot beperking van onze verplaatsingen en onze contacten buitenshuis.

U zult begrijpen dat hierdoor alle geplande activiteiten van de NLVP,  tot nader order, geen doorgang kunnen vinden.

De algemene ledenvergadering, die ieder jaar in de periode maart / april plaatsvindt, wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Tot dat moment zal het huidige bestuur in functie blijven.

Het bestuur zal periodiek, via de Nieuwsbrief en onze Facebook-pagina, de leden informeren over de stand van zaken, wetenswaardigheden en eventuele belangrijke (officiële) communiqués.

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid dat onze leden via ons elektronisch blad “Onder Ons” een bijdrage leveren in de vorm van een verhaal, een gedicht, een mooie foto, of een artikel. Het kan een eigen creatie zijn, of iets wat men bijzonder, mooi, leuk of gek vindt en wat men met onze leden wil delen. Alle leden, jong en oud, worden dus uitgenodigd om een bijdrage in te sturen.

Zo kan, op een aangepaste wijze, toch een vorm van ledencontact bewaard blijven.

Alle bijdragen en suggesties kunnen, per mail, worden gestuurd aan de redactie:

rene@nlvp.fr

Het eerstkomende nummer van deze bijzondere “Onder Ons” is gepland in juni. Dus wacht niet te lang met insturen!

 

Hopelijk zullen we elkaar na een niet al te lange periode weer in goede gezondheid ontmoeten.

Zie ook hier