Wandeling Parc de Bagatelle

WANDELING IN HET PARC DE BAGATELLE, NEUILLY/ BOIS DE BOULOGNEZONDAG 27 JUNI OM 12.00 UUR Na de noodgedwongen stop van onze ledenactiviteiten vanwege de Covid-problematiek, is het hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten. Wij nodigen daarom alle leden uit…

Verslag ledenvergadering Fanf

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zaterdag 20 maart jl. per telefoon conferentie, vanwege het coronavirus. Het is nog steeds de bedoeling om een bijeenkomst te houden in oktober op de ambassade. De voorzitters/vertegenwoordigers van Stichting GOED ( Grenzeloos Onder…

Woordenboek erfrecht

Moeite met het lezen van een Frans testament of op zoek naar de vertaling in het Frans van een woord in een Nederlands testament, kijk dan eens op de website http://www.juridict.com/ , waar ondermeer een tweetalig woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans met betrekking…

Brief van ambassadeur Pieter de Gooijer

Beste Nederlanders in Frankrijk, Graag wil ik u, nu de merkwaardigste kerstdagen sinds jaren voor de deur staan, een hart onder de riem steken. Het afgelopen jaar heeft veel van ieder van ons geëist. Voor sommigen was het een eenzaam…

Eenmalige verlaging contributie 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering die plaatshad op 4 november jl. is besloten om de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging voor 2021 eenmalig met de helft te verlagen. Gedurende de corona-epidemie is het immers nauwelijks mogelijk om activiteiten te…

Enquête Nederlandse remigranten

Afgelopen week heeft de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) een enquête uitgestuurd, gericht op Nederlandse remigranten -zij die erover nadenken op korte of middellange termijn terug te keren naar Nederland. Deze enquête staat nu open (tot 20 juni) en zal…

4 mei herdenking

De grote jaarlijkse herdenkingsceremonie op de Nederlandse erebegraafplaats in Orry-la-Ville vond dit jaar niet plaats # COVID19. Het was daarom in een selecte commissie dat de ambassadeur en vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten naar deze begraafplaats in Orry-la-Ville gingen. Ter…

Informatiepunt coronacrisis

Beste Nederlanders in Frankrijk,   Recent ontving u een bericht van ambassadeur Pieter de Gooijer over de ontwikkelingen rond corona en waar u met welke vragen terecht kunt. In zijn bericht vroeg de ambassadeur ook op welke wijze wij u…

Bericht van de ambassadeur over COVID-19

Geachte heer/mevrouw, Nog geen maand geleden had niemand gedacht dat de uitbraak van het Corona-virus COVID-19 ons dagelijkse leven zo drastisch zou veranderen. Werk, school, sociale contacten, sport, thuis- en mantelzorg, alles is anders en we weten niet hoe lang…

Vragenlijst kiezen uit het buitenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in kaart brengen of Nederlanders die in het buitenland wonen knelpunten ervaren als zij zich willen registreren om vanuit het buitenland te stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en…

Rondleiding Hôtel Salomon de Rotschild

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseren wij voor onze leden en eventuele introducé(e)s een bezoek aan l’Hôtel Salomon de Rotschild in het 8e arrondissement, vlakbij de Place de l’Étoile (CdG). Wij zullen worden rondgeleid door onze Nederlandse gids Marijke Bertrand.…